Ładny a także nowy Kraków

Najważniejszym z trudnych przeszkód w lwiej części polskich miast jest komunikacja. Nasze województwa są nie przygotowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się liczby pojazdów na naszych ulicach. Z tego powodu główną z najważniejszych inwestycji które musi podjąć niemalże każde miasto jest inwestycja w rozwój dróg i komunikację. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to priorytet, który pozwoli polepszyć zadowolenie krakowian jak również poprawi całokształt gospodarki miasta.

Wśród innych miast, nowe projekty drogowe w grodzie Kraka silnie się wybijają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak metro powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej oraz nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować dużo środków . Z bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
w pełni elektryczną linię autobusową – jedyną w Polsce,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń pomiędzy już istniejącymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń autobusowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie znoszą – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Warto zaś pamiętać, że bez inwestycji jakość dróg nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, trzeba wytrwałości.Majchrowski co zrobił
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, jak również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie lepsza i wytrzymała. ( kolejnym z takich wzorów może być ścieralna nawierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje jeszcze wielu zmian i nowych pomysłów, by poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko autem, ale również komunikacją miejską. Mimo to da się zauważyć wyraźnie, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i przyjemnie.