lean materiały szkoleniowe

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. o lean Najistotniejszym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.