Mowy dla dużej grupy osób są istną marą. Pisanie przemówień to jednak właściwy sposób, żeby przygotowywać się do powszechnego występu. Pisząc przemówienia trzeba pamiętać o tym, aby były one na temat. Należałoby też wziąć pod uwagę okoliczności – inne będzie przemówienie oficjalne, a inne w gronie bliskich. Luźne przemowy pełne dowcipów nie sprawdzą się w